Overlijden Pierre Willems

Met groot verdriet, maar ook trots dat hij lid was van onze vereniging, geven wij kennis van het overlijden van

Pierre Willems

 Pierre was, tot het moment dat zijn ziekte dit niet meer toeliet, vaandeldrager en vice-secretaris, maar ook een grote steun en toeverlaat voor alle leden.

Afgelopen zaterdag gingen zijn laatste wensen gelukkig nog in vervulling: het bijwonen van de opening van het nieuwe schietseizoen en het afscheid nemen van al zijn schuttersvrienden.

Pierre zal in onze herinnering blijven voortbestaan als de man van veel woorden maar ook van nóg meer daden. We gaan hem ontzettend missen.

Wij wensen de familie heel veel kracht en sterkte toe om dit enorme verlies te verwerken.

Geestelijk adviseur, beschermheer, bestuur, leden en ereleden

schutterij het “Nachtwachtgilde”, Berg en Terblijt