Overlijden Ber Odekerken

Ons bereikte het droevig bericht dat ons ere-lid Ber Oderkerken is overleden.

Ber zorde meer dan 25 jaar als grimeur voor onze uitstraling en perfectie als levend schilderij in binnen en buitenland,

Wij wensen zijn echtgenote Annie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verlies en gemis van Ber.

Beschermheer, Geestelijk Adviseur, Ere-Leden, Bestuur en Leden van schutterij het Nachtwacht Gilde.