Lintje Voor Peter Jeurissen

Hierdoor laten wij jullie weten dat het Koning Willem-Alexander heeft behaagd om onze tamboer-maître en vice-voorzitter Peter Jeurissen koninklijk te onderscheiden.

Vanmorgen zijn hem de bij deze onderscheiding behorende versierselen uitgereikt door de kersverse burgemeester van Valkenburg aan de GeulDaan Prevoo.

Peter heeft deze onderscheiding ontvangen op grond van o.a.:

zijn langdurige lidmaatschap bij de RKVV Heer waarvan hijsinds 1960 lid is en waar hij vele jaren bestuurslidwas, waar hij naubetrokken was bij de jeugdelftallen, jarenlang coördinator was van de lagere elftallen en tevens fungeerde hij ook nog heel wat jaren als elftalleider;
zijn langjarige lidmaatschap (sinds 1973) bij onze schutterij, het Nachtwachtgildewaarin hij ruim 25 jaar instructeur van het klaroenkorps is geweest, sinds 1990 zitting heeft gehad en nog heeft in het bestuur, sinds 1994 tamboer-maîtreis en commandant (sinds 1994 tot 2015) en ook sinds 1994 figureert hij als Frans Banning Cocq in de levende reproductie van onze Nachtwacht. Sedert 2006 was hij voorzitter, een functie die hij in 2019 overdroeg aan huidig voorzitter, Jef JongenThans bekleedt hij in het bestuurnog steeds de functie van vice-voorzitter;
het als vrijwilliger ondersteunen van diverse wekelijkse activiteiten in het zorgcentrum Fonterhote Berg en Terblijt waar hij tot aan het begin van de corona-uitbraak ook vaak een luisterend oor bood aan de veelal bejaarde bewoners die daar nood aan hadden;
zijn langjarige functie als KNVB-scheidsrechter.

Gelet op het vorenstaande zijn wij verheugd en net als onze Koning Willem-Alexandervan mening, dat Peter deze onderscheiding ten volle verdienen wij feliciterenhem dan ook van ganser harte met deze koninklijke blijk van waardering.

Ook gelet op de nog geldende maatregelei.v.m. de heersende coronacrisis is het thans (nog)niet mogelijk een muzikale hulde aan de gelauwerde te brengen maar een appje of telefoontje richting Peter mag natuurlijk wel.

Hopelijk zien wij elkaar binnenkort weer op onze Pierre Willems Sjöttersweij, tot dan vriendschappelijke groeten en blijf vooral gezond!

(Foto: Gemeente Valkenburg)
(Foto: Gemeente Valkenburg)