Bericht Van Geestelijk Adviseur Pastoor Burger

Beste leden en bestuursleden van Schutterij Nachtwachtgilde,

Vlak voor de (alternatieve) Sacramentsprocessie in Berg en Terblijt juni jl. heb ik jullie een brief gestuurd om een hart onder de riem te steken.

Nu voor de (alternatieve) jaarmis voor de levende en overleden leden van de Schutterij is de situatie niet heel veel anders dan toen eind juni, en is een nieuw hart onder de riem steken wederom passend.

De Jaarmis is aanstaande. Anderszins met een last post voor de overledenen op de begraafplaats. Nu blijft het beperkt tot de heilige Mis. Daarin denken we aan de leden die van ons zijn heengegaan in de afgelopen tijden. Maar ook aan de dierbaren in eigen kring die zijn heengegaan in het afgelopen jaar, en die je zo aan het hart liggen. En we denken aan de zovelen die aan Corona zijn overleden in het afgelopen driekwart jaar.

Het einde van de Corona en de beperkende maatregelen zijn in ieder geval nog niet in zicht. En dat betekent voor jullie als vereniging nog niet bijeenkomen voor optredens. Zoals het aan het begin van deze tijd van beproeving reeds gezegd was, blijkt inderdaad ook zo te zijn: het is echt iets van lange adem, en wel van een hele lange adem. En dat vraagt veel geduld, discipline en verdraagzaamheid.

De musea zijn weer open, ook de Rijksmuseum. De Nachtwacht is voor publiek weer te zien. Maar jullie zijn helaas nog niet als groep publiekelijk te zien. De Nachtwacht was een soort van burgerwacht in de tijd van Rembrandt, die zorgde voor veiligheid en bescherming (met wapen en al). Zoals nu in Coronatijd boa’s (met wapen en al?) worden ingezet voor veiligheid en bescherming (van gezondheid) en handhaving. Ook een Schutterij zorgde en zorgt voor bescherming van het kwetsbare heilige Sacrament. Zo draagt ook een vereniging, ook de Schutterij, een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de bescherming van de kwetsbaren in onze samenleving. En brengen we geduld, discipline en verdraagzaamheid op.

Meer dan anders heeft deze donkere tijd een lichtpuntje nodig – een lichtpuntje in de vorm van vriendelijkheid, hartelijkheid en attentie.

Vorig jaar was een topjaar – nu een jaar in mineur. Vorig jaar het Rembrandt-jaar, met vele optredens, met veel aandacht en in de picture, ja zelfs een heus televisieoptreden! En nu in het Corona-jaar zijn jullie haast onzichtbaar geweest. Een top- en flop-jaar. Je hebt ups en downs. Er zijn toptijden en diepe dalen. Dat is voor de samenleving zo, dat is voor de Kerk zo, dat is in het persoonlijk leven zo, dat is in de vereniging zo. Ook voor de Schutterij Het Nachtwachtgilde dus. Voor- en tegenspoed. Soms door interne ontwikkelingen, en soms door externe ontwikkelingen, zoals nu de Corona. Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, staan we aan het einde van het kerkelijk jaar. Zijn het goede, zijn het slechte tijden, het zijn Gods tijden! En in alle tijden is de Heer met ons. Dat is ook een bemoediging voor verenigingen in moeilijkere tijden, om de moed er in te houden, elkaar in het oog te houden om er voor elkaar te zijn als het nodig is.

De heilige Mis in de kapel van de Geulhemmergrot zondag vóór Kerst, 20 december 19.00 uur, gaat in ieder geval zeker door, wel met aanmelding bij pastoor; de hoeveelheid personen, dat is nog even afwachten. Er zal

geen koor zijn, maar is een vertegenwoordiging van twee, drie, vier van de Schutterij toch niet passend?! Ik verneem graag van jullie.

Hieruit blijkt al dat het een andere Kerst zal zijn dan anders. Zoals de Geboorte van het Christuskind te Bethlehem in niet zulke goede omstandigheden plaatsvond, toch bracht het Kind vrede op aarde. Zijn de omstandigheden dit jaar Kerst A.D. 2020 niet fijn, toch moge het Kind vrede brengen in jullie harten, en van zovele mensen, bijzonder van eenzamen en kwetsbaren.

De voorproef van die vrede wens ik jullie in deze komende tijd ook toe! Een gezegende jaarmis in verbondenheid van hart en een gezegende advent.

Van harte, pastoor Burger

Tags: Berg & Terblijt, Jaarlijkse Heilige Mis